КАЛЕНДАР

За свободните дати през 2020, изпратете запитване.

 

 

Ангажименти 2018 г.
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
18
19
21
22
26
30
5
6
7
23
24
26
27
2
9
10
17
30
 1
7
8
14
21
22
28
1
7
16
18
19
26

 

1

2
8
15
30
6
7
13
20
27
6
10
14
16
25
Ангажименти 2017 г.
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
18
24
25
28
29
3
6
7
20
24
26
27
4
9
10
11
17
24
29
7
8
17
23

 

 

1
4
6
8
12
19
20
22
26
2
9
16
23
 5
 25

 

Ангажименти 2016 г.
Станах мама! :):):)

 

 

Ангажименти 2015 г.
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
5
18
26
1
9
16
23
24
26
27
28
5
6
7
13
20
27
11
15
18
25
8
15
16
22
29
5
12
13
18
19
21
22
25
27
17
20
24
1
14
Ангажименти 2014 г.
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
1
2
10
20
26
30
1
3
5
10
17
18
24
25
26
27
28
30
31
1
8
12
14
15
20
21
22
23
28
4
5
10
11
12
19
20
26
27
2
21
22
23
31
6
7
13
14
20
21
27
4
5
11
18
1
5
8
16
Ангажименти 2013 г.
Април
Май
Юни
Юли
Август
Септември
Октомври
Ноември
27
11
18
27
1
2
8
15
16
21
29
7
20
27
3
9
23
24
30
31
1
6
7
8
14
15
22
4
5
12
18
19
20
23
9